Настоящите „Общи условия“ определят принципите за сключване на договори за продажба чрез Интернет магазина, собственост на фирма Еурокатена ЕООД (4gumi.com).

Те определят също така и принципите за изпълнение на договорите, правата и задълженията на интернет магазините и Клиента, както и условията на процедурата по рекламация. Попълването на заявка за доставка от страна на Клиента и нейното изпращане е равносилно с одобрението на настоящия Регламент.

​При възникване на спор, свързан с покупка онлайн можете да ползвате сайта ОРСКЗП

Основни раздели:

1. Страни по сделката

2. Определения

3. Оферта

4. Цени на автомобилни гумите

5. Поръчки

6. Връщане на гумите

7. Промени в поръчките

8. Цена на доставката

9. Начини на плащане

10.Доставка

11.Рекламация и гаранция на продукта

12.Защита на личните данни

13.Политика по поверителност

14.Заключителни разпоредби

 

§1. Страни по сделката

1.1. Заявка (поръчка) за доставка от Интернет магазина може да направи всяко физическо лице, което е навършило 18 г. и е регистрирано с постоянен адрес или временно пребиваване на територията на Република България, притежаващо пълна юридическа правоспособност, както и всяко юридическо лице или организация, на които закона признава юридическа правоспособност и които разполагат със свое седалище на територията на България, наричано по-нататък Клиент.

1.2. Другата страна на сделката е фирма Еурокатена ЕООД със седалище: Република България, гр. Пловдив 4003, район р-н Северен бул.България № 6А, регистрирана в Агенцията по вписванията, притежаваща идентификационен номер 010482093, с Данъчен номер BG010482093, наричана по-нататък „Интернет Магазин“ или „4gumi.com“.

§2. Определения

§3. Оферта

3.1. В 4gumi.com продаваме само нови гуми, не по-стари от 36 месеца от датата на производство, освен ако Клиентът не е информиран за друго. (промоции на складови наличности, разпродажби и др.)

3.2. Всички автомобилни гуми, продавани в Магазина са НОВИ, свободни от физически и юридически недостатъци, пълноценни и разполагат с пълна гаранция на производителя за период от 24 месеца.

3.3. Съгласно практиката на повечето производители, за нови гуми се смятат неупотребяваните и не по-старите от 60 месеца от датата на производство. Отговаряйки на постоянно растящите изисквания на нашите клиенти, Магазинът съкрати този период до 36 месеца и продължава да работи в посока съкращаване на този период!

3.4. В особени случаи, когато това е изрично отбелязано в наименованието и описанието на продукта, в под-страница „Промоции“ или на друго място определено от Еурокатена ЕООД, може да бъдат предлагани гуми, по-стари от 36 месеца.

3.5. Всякаква информация, свързана със автомобилни гумите, в т.ч. листовки, брошури и други информационни или рекламни материали, а освен това и информацията, включена в страниците на Магазина и адресирани от Еурокатена ЕООД към Получателите и потенциалните Клиенти не представлява оферта по смисъла на правото, а единствено покана за започване на преговори.

3.6. Ценоразписът, представен на страниците на Магазина, не представлява търговска оферта по смисъла на Закона за задълженията и договорите, а представлява единствено покана за стартиране на преговори. (чл. 13, ал. 1 от ЗЗД).

§4. Цени на автомобилни гумите

4.1. Всички цени, публикувани на страниците на Магазина на Еурокатена ЕООД, са посочени в български лева (BGN) и включват ДДС в размер на 20% съгласно българското законодателство (цени бруто).

4.2. Цената, посочена при гумите, е валидна в момента на подаването на заявката за покупка от страна на Клиента.

4.3. Клиентът заплаща разходите за доставка, като точната сума се изчислява автоматично от системата при създаването на поръчка и е различна в зависимост от избрания куриер както и адреса за доставка.

4.4. Определени гуми с ограничена наличност, с дата на производство по-стара от 3 години посочена в наименованието на гумите, са с намалени цени до изчерпване на количествата със посочената стара дата на производство. Тези гуми могат да бъдат намерени в линка разпродажба или при нормално търсене излизат с етикет Разпродажба със задраскана актуална цена и посочена нова намалена цена.

Тези намалени цени са валидни до изчерпване на количествата по посочената стара партида. Количствата гумите е възможно да не са актуални и поради тази причина поръчката се стартира единствено след потвърждение по телефона от страна на служител на електронния магазин.

§5. Поръчки

5.1. Магазинът на Еурокатена ЕООД приема поръчки по три начина: чрез Интернет страницата, достъпна на адрес 4gumi.com, чрез електронна поща (e-mail)e-shop@4gumi.com или по телефон. През зимния сезон, т.е. през месеците септември, октомври, ноември и декември заявките по телефона са сведени до минимум, поради голямата натовареност в този период.

5.1.1. Поръчки в Интернет Mагазина 4gumi.com може да се подават 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата през Интернет страницата. За правилното подаване на заявка е необходимо клиентът да притежава свой имейл адрес и телефонен номер за връзка. Това е най-простият, най-бързият и най-точният начин за подаване на заявка. Поръчката за доставка на избраната автомобилни гуми може да се подаде чрез добавянето на гумите в кошницата и попълването на съответния формуляр за регистрация или бърза поръчка без регистрация.

Поръчката през Интернет страницата на Магазина 4gumi.com се състои от следните основни етапи:

  1. избор на автомобилни гуми от представените на страницата на Магазина;
  1. попълване на формуляр с данни за доставка с възможност за регистрация;
  1. избор на начин на плащане;
  1. изразяване на съгласие с „Общите условия“ и
  1. натискане на бутона „Поръчай“.

В отговор на подадената заявка за доставка, Магазинът 4gumi.com, изпраща автоматично по електронен път копие от направената от Клиента поръчка. Това представлява потвърждение, че на направената от Клиента заявка за доставка е даден автоматично номер. След това, в срок до 48 ч., Магазинът изпраща съобщение на подадения от Клиента адрес на електронна поща или се свързва с него по друг начин с цел:

А) потвърждение за приемане на поръчката ,

Б) отказ от приемане на поръчка .

В) предложение за промяна, представяне на т.нар. контра оферта – в такъв случай за сключване на договор е необходимо потвърждение (одобрение) на контра офертата от страна на Клиента.

Окончателното потвърждение на поръчката се извършва от служител на електронния магазин по телефона.

По време на зимния сезон (повишен интерес към закупуването на гуми в периода от септември до края на годината) и летния сезон, сроковете за доставка до клиента могат да бъдат удължени. Въпреки това, по отношение на Клиента, времето за реализация на поръчка няма да прехвърли 5 работни дни, освен ако гумите нямат посочен по-дълъг срок на доставка.

5.1.2. Клиентът може да разчита на подаване заявка за покупка и по телефона само извън зимния сезон, т.е. освен месеците септември, октомври, ноември и декември, поради голямата натовареност в този период. По време на разговора с консултанта, Клиентът следва да подаде всички необходими данни за правилното протичане на процеса по поръчването.

5.1.3. Клиентът може да подаде заявка за покупка и чрез електронна поща на адрес:e-shop@4gumi.com. Такава поръчка трябва да съдържа име и фамилия на поръчващия, неговите контактни данни (адрес на ел.поща и телефон), адрес на доставка и наименование, количество и цена на поръчаните автомобилни гуми. Освен изброените данни, допълнително следва да бъде подаден данъчен номер (това касае единствено купуващите автомобилни гуми стопански субекти или физически лица, практикуващи свободни професии и служи за правилното издаване на ДДС фактура). Поръчката ще бъде потвърдена от наша страна чрез електронна поща или по телефона.

5.2. След натискане на „Поръчай“, Клиентът се съгласява с „Общите условия“ във вида им от деня на покупката. Това означава също така, че Клиентът дава съгласие за използване на посочените от него лични данни от страна на Магазина за реализиране на поръчката, както и за тяхното ползване с маркетингово-рекламна цел и с цел събиране на мнения за качеството на предоставяните от Магазина услуги.

5.3. Във връзка с това, че в някои случаи се появява необходимост от поръчка на гуми от складовете на производителите, времето за реализиране на поръчката може да бъде удължено и е зависимо от срока на доставка от склада на производителя. В такива случаи Магазинът ще информира Клиента за ориентировъчния период на доставка.

5.4. Поръчките се реализират по реда на тяхното постъпване. Реализирането им зависи от номера на заявката. Ето защо Ви насърчаваме за подаване на заявки чрез Интернет страницата на Магазина, което гарантира автоматично издаване на номер.

5.5. В случай на продажба в рамките на промоция и разпродажба се определя ограничено количество автомобилни гуми и реализирането на поръчките се извършва по ред на подаване на заявките до момента на изчерпване на наличностите, определени за тази форма на продажба.

5.6. Към всяка поръчка се издава доказателство за продажба под формата на фактура/касов бон и гаранция.

§6. Връщане на гумите

6.1. Право на отказ

Всеки потребител има право на отказ от закупените автомобилни гуми и съгласно Закона за защита на потребителите, чл. 50 може да я върне в 14 дневен срок от датата на получаване на гумите.

Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че задължително са изпълнени следните условия: Гумите не са монтирани и карани.

Вие трябва да заплатите разходите по връщането. Цената за връщане с куриерска фирма Спиди АД е в размер на 4.00лв с ДДС за 1 брой гума.

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите (за Вашето име, географски адрес и ако имате такива, телефонен номер, факс и електронен адрес, съгласно т. 2 от Указанията за попълване) и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща).

 Всички преки разходи по връщането на гумите в т.ч. транспортните, са изцяло за сметка на потребителя. Еурокатена ЕООД има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на автомобилни гумите обратно или докато не бъдат представени доказателства, че гумите е изпратена обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано. До момента на предаването на гумите от потребителя на Еурокатена ЕООД, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.

Можете да използвате приложеният тук стандартен формуляр за отказ но това не е задължително:

За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

На връщане подлежи цялата доставка или част от нея. Не е необходимо да обявявате причината за връщането! С цел подобряване на качеството на услугата, ние Ви молим да ни съобщите основанието, поради което сте решили да върнете закупената автомобилни гуми.

С цел да Ви улесним, ние ще вземем гумите от Вас и ще възстановим платената за тях сума. Връщането на сумата става в срок от 14 дни от получаването на гумите от куриера. За приемането на гумите ще Ви уведомим по имейл или телефон. Парите се възстановяват на посочената от Вас във формуляра банкова сметка.

Ние, от 4gumi.com разглеждаме две изключения от правото за отказ:

6.2. Последствие от отказ

При влязъл в сила отказ, автомобилни гумите и плащанията, получени от страните, трябва да бъдат върнати и възстановени. Ако продуктите не могат да бъдат върнати изцяло или частично или са върнати в лошо състояние, то следва да се предвиди подходящо обезщетение за това. Вие можете да избегнете задължението да изплатите обезщетение, като се въздържите да използвате автомобилни гумите или да извършвате действия, които могат да намалят стойността им.

§7. Промени в поръчките.

7.1. Клиентът има право да нанесе промени в поръчката си до 2 часа след получаване на потвърждение за приемане за изпълнение на първоначалната поръчка. Ако промяната се извърши след този момент, на Клиента се начислява сумата за връщане на първоначално поръчаната автомобилни гуми към сумата за на коригираната поръчка.

За промяната, моля, свържете се с Магазина чрез контактната форма в Интернет страницата, по електронната поща на адрес:e-shop@4gumi.com или по телефона на номера, посочен на Интернет страницата.

§8. Цена на доставката

8.1. Доставката на закупените гуми се извършва със куриерски фирми Спиди или Екон, цената на доставката се извършва в реално време при създаването на поръчката и зависи от адреса за доставка дали е до офис или конкретен адрес, от теглото на всяка гума и от това кой куриер е избран за доставка. Цената на доставката с различните куриери е различна.

Стойноста на доставката се добавя в калкулацията към поръчката на отделен ред, и се вижда преди окончателното приключване на заявката за поръчка.

§9. Начини на плащане

9.1. Плащането за гумите може да бъде извършено от страна на Клиента по следните начини:

9.1.1. Преди предаването на гумите на Клиента:

Банкова сметка по която се превежда:

​ТБ “Алианц България” АД

ФЦ Дунав Пловдив 

BIC: BUINBGSF

IBAN BG76BUIN70091021582010 

9.1.2. В момента на получаване на гумите:

9.2. В случаите на някои малко популярни автомобилни гуми или такива, доставяни по поръчка, 4gumi.com си запазва правото за евентуално изискване на предплащане от страна на Клиента в размер на 30% от стойността на гумите, след издаване на проформа-фактура.

Напр.: При поръчка на гуми от склад на производителя, които не са налични в 4gumi.com, Магазинът ще предложи на Клиента същия да заплати 30% от цената в аванс, преди доставката на гумите.

9.3. Магазинът може да се договори с Клиента за други, специални условия и форми на плащане. В такъв случай са в сила условията и начините на плащане, упоменати в поръчката, потвърдена от страна на Магазина като приета за реализация и изпълнение на всички допълнителни изисквания, свързани с договорените условия или начини на плащане (както и плащане на вноски).

§10. Доставка

10.1. гумите, поръчана в Магазина, се доставя до Клиента с помощта на куриерска фирма Спиди АД.

10.2. Времето за доставка включва:

В случай на плащане по банков път (след издаване на проформа фактура), срокът за реализиране на поръчката се удължава, тъй като Магазинът следва да изчака средствата да постъпят по банковата му сметка. Срокът за изпълнение на поръчката, който е вписан в потвърждението за приемане по изпълнението на поръчката от страна на Магазина, е най-вероятният. Окончателният (задължителен) срок за получаване се определя по време на контактите на служителя на Магазина с Клиента.

Времето за доставки с наложен платеж и при плащане еPay или PayPal не зависи от начина на плащане.

10.3. Декларираното от Куриера време на доставка на гумите на територията на България е 1 работен ден. В извънредни случаи на доставка до по-отдалечени адреси и малки населени места, както и когато денят между потвърждението и доставката е празничен ден, времето за доставка може да се удължи до 2-3 дена.

10.4. Куриерската фирма доставя пратки в часовете от 9,30 до 18,00 ч. в делнични дни, а в събота от 9,30 до 14,00 часа. Магазинът не може да определи, нито да се ангажира с точен час на доставка на пратката, ето защо с цел установяване на приблизителен час на доставка, куриерската фирма изпраща съобщение в деня на доставката. Подаване на работното място на Клиента (името на фирмата) като адрес за доставка на пратката гарантира доставка в периода между 9,30-17,30 часа.

10.5. Преди разноса на гумите до адреса на Клиента, куриерската фирма изпраща текстово съобщение за предстоящото посещение. При отсъствие на Клиента от адреса за доставка, куриерът се свързва с Клиента и уговаря второ посещение или друг начин за предаване на пратката.

10.6. В задълженията на куриера не влиза качването на пратката по етажи, особено на пратки с обща маса над 31 кг. В тези случаи пратката се доставя до входната врата на сградата на партерен етаж.

10.7. Преди да извършите плащане в брой на куриера, моля, проверете дали доставената автомобилни гуми съответства на подадената заявка за доставка. Проверяването на пратката при получаване е задължително условие за разглеждане на евентуални претенции на Клиента по отношение нарушаване на целостта или количеството на пратката по време на транспорта.

10.8. Когато плащате в брой на куриер при получаване на гумите, доказателството за извършване на плащането е товарителницата, прикрепена към пратката. Тя е свидетелство и за сключване на договор с Магазина. Фактурата се изпраща по електронен път до клиента или е заедно с товарителницата при куриера. Съгласно ДИРЕКТИВА 2006/112/ЕО НА СЪВЕТА от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност, ДДС фактурата не се нуждае от подпис или печат.

Забележка: Възможно е гумите и фактурата да бъдат доставени с отделни пратки, поради факта, че тръгват от различни адреси. Ако не получите и двете в един ден, моля, свържете се с оператор на 4gumi.com по електронна поща с адресe-shop@4gumi.com или на телефон 0877112631 за допълнителна информация.

10.9. Магазинът не носи отговорност за закъснения в доставката, причинени от неизпълнението на куриерските фирми по договора за транспортна услуга.

10.10. Магазинът не носи отговорност за недоставяне на гумите или закъснение в доставката, причинено от грешно или неточно подаване на адреса за доставка от страна на Клиента.

 

§11. Гаранция и рекламация на продукта

11.1 Еурокатена ЕООД не е производител на предлаганата автомобилни гуми, а единствено търговец. Гаранцията, която се разглежда е предоставена от името на производителя и за негова сметка. Периодът на гаранция е 24 месеца от датата на закупуването на гумите.

11.2. Потребителите имат право да предявят рекламация, независимо от така предоставената търговска гаранция, съгласно и по реда на Закона за защита на потребителите, при което продавача отговаря за липсата на съответствие на потребителската автомобилни гуми с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП.

11.3. Основание за разглеждане на рекламация е доказателството за покупка, т.е. ДДС фактурата/касовата бележка. При рекламация на гумите, Клиентът следва да се свърже с оператор, обслужващ Магазина, чрез:

След като изпратите информацията, моля, свържете се с Магазина на телефон 0877112631 за уговаряне на посещение на куриер, който да транспортира рекламираната гума до склад на 4gumi.com

11.4. Гаранцията се предоставя за период от 24 месеца от датата на покупка, но за не по-дълъг период от момента на износване на протектора, което се вижда от индикатора за износване на протектора (TWI). Гаранцията включва единствено дефекти по вина на производителя, т.е. фабрични дефекти. Едностранно или частично износена до стойността на TWI гума се смята за напълно износена и не подлежи на гаранция.

11.5. Гаранцията не обхваща дефекти, които са причинени от:

11.6. Срокът за разглеждане на рекламацията е 30 дни от датата на приемане на рекламираната автомобилни гуми от страна на Магазина или куриера, който е изпратен за сметка на Магазина, за да транспортира гумите.

11.7. Рекламацията ще бъде призната във всеки случай при установяване на фабричен дефект (лошо изпълнение, дефекти на материала или дефекти на конструкцията). В случай на признаване на рекламация, Клиентът получава автомобилни гуми без дефекти или получава парично обезщетение в размер на средствата, платени за закупената автомобилни гуми.

11.8. Фирма Еурокатена ЕООД не носи отговорност за загуба на време и неудобство, причинено по времето на престоя на автомобила, както и други вреди, представляващи резултат от дефект на продукта, както и за проведения процес на рекламация.

§12. Защита на личните данни

12.1. Личните данни, които Клиентите предоставят на Магазина, се обработват от Еурокатена ЕООД.

Еурокатена ЕООД е регистрирана като Администратор на лични данни от Комисията за защита на личните данни под номер 19499. 

12.2. С подаване на заявка в Магазина, Клиентът изразява съгласие за предоставяне на своите лични данни в базата данни на Магазина и за тяхното обработване с цел изпълнение на договора. Подаването на лични данни от страна на Клиента и съгласието за тяхното обработване са необходими за реализирането на поръчката от страна на Магазина. Клиентът носи отговорност за подаване на неверни лични данни.

12.3. Поверените лични данни се използват единствено за реализиране на договора.

12.4. Личните данни не се предоставят на други субекти за маркетингови цели.

12.5. Ако е необходимо, можем да споделим Вашите данни с други компании, например с куриерските компании, които ще ви доставят автомобилни гумите. Тези компании могат да използват Вашите данни само при обработката на поръчката, а не за други цели.

12.6. С Ваше съгласие, ние може да използваме Вашия имейл адрес, за да ви изпратим нашия бюлетин, който можете да откажете по всяко време.

12.7. Поверените ни лични данни се съхраняват и защитават съгласно принципите, определени от действащите правни норми - Закон за защита на личните данни, в сила от 01.01.2002 г. (Обнародван в ДВ. бр.1 от 4 Януари 2002 г. с по-късни изменения).

12.8. Използване на бисквитки (Cookies)

На различни страници ние използваме "бисквитки", за да се позволи използването на определени функции. Това са малки текстови файлове, които се съхраняват на компютъра ви. Повечето от използваните от нас "бисквитки" след края на сесията на браузъра се заличават от вашия твърд диск (така наречените бисквитки за сесия). Така наречените дългосрочни "бисквитки" (Cookies) също се използват.

При едно друго посещение на нашия сайт те автоматично ще разпознаят, че сте били при нас и какви входове и настройки сте предпочели. Можете да се противопоставите на използването на "бисквитки", като изберете подходящите настройки на вашия браузър, но бихме искали да отбележим, че в този случай вие няма да можете да използвате пълноценно всички функции на този сайт.

12.9. Създаване на анонимен потребителски профил за уеб анализ.

Този уеб сайт използва Google Analytics, това е служба за уеб анализ, предлагана от Google Inc ("Google"). Google Analytics използва така наречените "бисквитки" (текстови файлове), които се съхраняват на компютъра ви, за да имат възможност да анализират употребата на сайта.

Информацията, генерирана от "бисквитката" за използването на този сайт обикновено се предава към сървър на Google в САЩ и се съхранява там. В случай на активиране на IP - анонимност на този сайт, вашият IP адрес да бъде предварително ограничен в рамките на държавите-членки на Европейския съюз или други страни към Споразумението за Европейско икономическо пространство. Само в изключителни случаи пълния IP адрес се прехвърля към сървър на Google в САЩ и там се ограничава. По поръчение на собственика на този сайт Google ще използва тази информация за оценка на използването на уебсайта, за да се съставят доклади за дейността на уебсайта и предоставянето на други услуги, свързани с уеб сайтове и Интернет по отношение на собственика на уебсайта.

В рамките на Google Analytics, предоставеният от вашия браузър IP - адрес няма да бъде въведен заедно с други данни от Google. Можете да откажете съхранението на "бисквитки", като изберете подходящите настройки на вашия браузър, но бихме искали да се отбележи, че в този случай вие няма да можете да използвате напълно всички функции на този сайт.

Освен това вие можете също предотвратите събирането на информация от „бисквитките“ и свързаните с това данни при използването на сайта (включително вашия IP- адрес) на Google, както и обработката на тези данни от Google. За целта влезте на следния адрес https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB, свалете оттам и инсталирайте намиращите се на разположение Plug-in за вашия браузър.

Повече информация ще намерите на: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB, съответно на: http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (обща информация за Google - Анализ и защита на данните).

§13. Политика по поверителност

За политиката по поверителност и техническото обслужване на 4gumi.com (наричан по-нататък „Магазин“) отговаря фирма Еурокатена ЕООД със седалище: Република България, гр. Пловдив 4003, район р-н Северен бул.България № 6А, регистрирана в Агенцията по вписванията, притежаваща идентификационен номер 010482093, с Данъчен номер BG010482093, и наричана по-нататък „Собственик“.

Собственикът събира и съхранява само необходимите данни на лицата, които използват Интернет страниците на Магазина („Потребители“). Едновременно с това той се грижи информацията за Потребителите да не става достоянение на трети лица. Това е продиктувано от желанието ни Потребителите да са спокойни, че личните им данни са защитени, като в същото време сме спазили и законовите разпоредби.

Всички служители на Еурокатена ЕООД се задължават да не разпространяват информацията, станала им известна по време на изпълнение на трудовите им задължения и касаеща Клиентите на фирмата.

Еурокатена ЕООД осигурява на Клиентите на Магазина пълен достъп до техните лични данни, както и възможност за тяхната промяна или премахване, в който и да е момент.

Клиентът на Магазина може във всеки един момент да премахне своя акаунт или да се откаже от получаване на информация по електронната поща. В административния панел на сайта Клиентът ще намери всички необходими инструменти за управление на своя потребителски профил и поръчките, в това число ще получи също и възможност за проверка на историята на своите поръчки и свързаните с тях плащания.

Регистрацията в 4gumi.com е свързана с подаване на ограничено количество данни и е напълно безплатна и доброволна. Попълването на данни е въпрос на свободно желание и осмислен избор на Потребителя. Подаването на непълни или неверни данни може да доведе до невъзможност да се реализира дадена поръчка.

Данните, подадени по време на регистрацията, се обработват само и единствено с разрешението на Потребителя. Чрез попълването на данните, които са основа за реализирането на поръчката, Купувачът изразява съгласието си за поместване на личните си данни в базата данни на Магазина, както и за тяхното обработване от страна на Собственика с цел реализиране на поръчката, в т.ч. на извършване проверка на данните, свързани с поръчката, както и с информирането за етапите по реализиране на поръчката, а също така и с цел изпращане на друга информация, свързана с Магазина и неговата оферта. Подаването на лични данни от страна на Купувача е доброволно, но при отказ от предоставянето на тези данни, това може да доведе до невъзможност за подаване на поръчка.

При регистрация за получаване на периодични бюлетини на Магазина, Потребителят изразява съгласие за добавяне на неговия адрес и електронна поща (имейл) към списъка на получателите на бюлетини в Магазина. Всички имейл адреси, изпратени на Собственика, съгласно закона за опазване на личните данни няма да бъдат предоставяни на трети лица. Винаги можете да откажете получаването на бюлетини чрез Интернет страницата 4gumi.com.

С включването Ви към нашата база данни ни се предоставя възможност да направим маркетингово изследване, на база на което ще визуализираме потребностите на Потребителите, а това ще доведе до по-добро позициониране на Магазина и неговите оферти. А това от своя страна ще повиши компетентността и осведомеността на оператора на Магазина.

§14. Заключителни разпоредби

14.1. Всички поместени на страниците на Магазина описания и технически данни на продуктите отговарят на информацията, подадена от производителя. Ние не носим отговорност за грешно подаване на параметри и характеристики на автомобилни гумите или тяхната внезапна промяна от страна на производителя. Магазинът си запазва правото за възможно допускане на грешки в описанието на продуктите. Снимките са примерни и служат за представяне на показаните в тях модели. Следва да се има предвид, че Магазинът продава единствено гуми, а джантите са използвани единствено за визуализиране на гумите. Еурокатена ЕООД не носи отговорност за снимки и описания, поместени при отделните продукти.

14.2. Описанията на продуктите и техните снимки са взети от базата данни, която е собственост на Еурокатена ЕООД. Забранява се каквото и да е ползване с търговска цел на информацията за продукти, извлечена от базата данни на Еурокатена ЕООД.

14.3. Фирма Еурокатена ЕООД не носи отговорност за прекъсвания на връзката при ползването на Интернет Магазина по технически причини (обслужване, преглед, смяна на техника и т.н.) или за други, независещи от нея причини.

14.4. Настоящите Общи условия влизат в сила от деня на тяхното публикуване на страниците на Магазина с адрес: www.4gumi.com и са валидни за неопределено време.

14.5. Подробности по неизброени по-горе дейности, свързани с реализирането на услугите в Магазина, са описани в останалите части на портала и представляват интегрална част от „Общите условия“.

14.6. Еурокатена ЕООД си запазва правото да променя настоящите „Общи условия“. Всякакви промени ще влизат в сила от датата на тяхната публикация на страниците на Магазина. Поръчките, подадени преди датата на въвеждане на промени към настоящите „Общи условия“ се реализират на основа на записите, които са били валидни в деня на подаване на поръчката.

14.7. За случаите, които не са регулирани от настоящите „Общи условия“, се прилагат съответните разпоредби на Българското законодателство и други закони и актове, имащи отношение към дейността и функционирането на Интернет Магазина.

14.8. За тези „Общи условия”, както и за всички правни отношения между Еурокатена ЕООД и Клиента се прилага ГПК на Република България с изключение на Конвенцията на ООН за търговията.

https://kzp.bg  - КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ