Производителите на автомобилни гуми TOYO разработват нова непневматична гума с кодовото име "NOAIR"

Производителите на автомобилни гуми TOYO разработват нова непневматична гума с кодовото име "NOAIR"

TOYO TIRE & RUBBER CO., LTD. в лицето на Президента и главен изпълнителен директор: Takashi Shimizu обявиха, че Toyo tyres извършват изследвания, за да постигнат нови възможности за автомобилните гуми с оглед на бъдещите промени в мобилността. Toyo Tyres обяви разработването на "noair", нео-футуристична гума, която не изисква пълнене на въздух.

 

Toyo Tyres предприе фундаментална промяна на съществуващата "основна структура на пневматичните гуми", която възпрепятства удара от пътната повърхност и поддържане теглото на превозното средство чрез запълване на вътрешността на гумата с въздух. Toyo Tyres изследва гуми без въздух от 2006 г. насам по нова концепция за гарантиране на цялостното представяне на гумата, без да е необходимо тя да се пълни с въздух. През май 2012 Toyo Tyres представи прототип на такава гума на специализирано изложение за автомобилни технологии с цел да покаже някои от технологичните постижения, които бяха разработени до този момент.

 *Automotive Engineering Exposition 2012.

Основните промени в структурата на гумите спрямо предходните прототипи и решаването на някои от проблемите доведоха до съществени подобрения в многобройните характеристики на производителността, както и до възможността за използване на тези гуми на практическо ниво. Наричайки този проект  "Noair концептуална гума", Toyo Tyres ще продължи да се занимава с научни изследвания с цел практическото и използване, както и ще положи усилия за усъвършенстване на технологичната база за нейното производство.

■ Характеристики на концептуалния модел Noair
Toyo-tyres-noair-crosssectionОсновната конструкция във вътрешността на гумата се състои от специални каучукови спици с висока устойчивост и здравина, способни да осигурят необходимото поддържане на товара. Основните експлоатационни характеристики на гумата, а именно "задвижване, търкаляне и спиране", се постигат чрез използването на каучукова смес за изграждане на външния протектор, който влиза в контакт с пътната повърхност. Пространството между спиците и гумения протектор, представлява пръстен , подсилен с пластмаса армирана с въглеродни влакна (CFRP), който служи за намаляване на натоварването, оказвано върху спиците.

Предишните прототипи на гумата са поддържали натоварването, чрез използване на "елипсовидни спици", но в последната версия се използва конфигурация на X-образна спица, която редува напречно захващане от външната страна до вътрешната страна на гумата и обратното. Устойчивостта е подобрена, като се постигне напълно уникална конфигурация на поддръжката.

Освен това броят на спиците е удвоен (100 спици) в сравнение с предишния модел, което води до подобрено разпределение на контактното налягане, намалявайки шумът от ударите от спиците, които се генерира, когато различните спици на гумата влизат в контакт със земята, и се постига още по-тихо возене.

■ Оценка на характеристиките на гумата
Устойчивостта на Noair значително надвишава еквивалентните законови и регулаторни изисквания за търговските продукти Toyo Tires * (пневматични гуми) и е поне осем пъти по-добра от тази на предишните прототипи. "Съпротивлението при търкаляне" - което изразява количеството сила, коeто се противопоставя на въртенето на гумите - е намалено поне наполовината в сравнение с предишните прототипи и е с 25% по-добро,  в сравнение с търговските продукти Toyo Tires. От друга страна, намалено е замърсяването на околната среда и е повишена безопасността при шофиране, като например намаляването на "спирачния път на мокро", което характеризира спирачните качества на мокри пътища, с 4%. Един от факторите, които подчертават този резултат, е подобрената енергийна ефективност на протекторната каучукова смес на гумата, получена чрез използването на технологията Nano Balance, уникална технология за смесване на композитните материали, използвана от Toyo Tyres при нейните автомобилни гориво икономични гуми предлагани и в момента на пазара.
Шумът при движение по пътя е значително намален в сравнение с предишните прототипи, и постига нива, подобни на тези на
съвременните пневматични гуми.

         * сравнението е с пневматичните гуми Toyo Teo Plus: размер 155/65R13, джанта: 13 × 4.5-J, налягане на въздуха: 200/220 kPa
         * Непнематична гума: външен диаметър 540 мм; ширина 140 мм; джанти, еквивалентни на 14 инча
         * Оценките са извършени при вътрешни тестове на тестов полигон на гуми Toyo Tires (Tsuno-cho, Koyu-gun, префектура Miyazaki).


■ Ефективност при използване на реални автомобили
Резултатите от тестовете за ефективност, проведени при използване на гумите за задвижването на действителни автомобили, които се извършват от тестови пилоти на Toyo от отдела за разработка на нови гуми показват, че въпреки съществуващите все още известни слабости, свързани с шума вътре в превозното средство и комфорта при пътуване,  стабилността при шофиране и шумът извън автомобила е значително подобрени, като е постигнат напредък и се доближават до показателите на пневматичните гуми Toyo Tires, предлагащи се на пазара, за по-голямата част от тях.

■ Бъдещи перспективи

Toyo Tires постигна изключителен напредък в сравнение с предходните прототипи по отношение на възможностите които характеризират тези гуми, чрез технологични пробиви - като избор на материали, уникален структурен дизайн, усъвършенстване и интегриране на различни технологии и оптимизиране на цялостния баланс на прототипа.

Като се има предвид, че тази концептуална гума скоро ще достигне характеристики, които ще и позволят да се монтира на реални превозни средства и да ги задвижва, в допълнение към кръщаването на този прототип гуми “Noair”, Toyo Tires обмисля преминаване от лабораторно ниво към пазарна реализация, позволяваща създаване на цветови вариации за спиците.

Когато разглеждаме близкото бъдеще, в което футуристичните автомобили, като електромобили и компактни автомобили, ще започне да формира една значителна част от автомобилния пазар, се очаква, че необходимостта от непневматични гуми ще се увеличи. Освен това, понеже се смята, че за тези транспортните средства,  плоските гуми, ще бъдат по-ефективни от гледна точка на безопасността, непневматичните  гуми, които не изискват пълнене с въздух, показват значително по-голям потенциал.

Макар че има някои нерешени въпроси, които трябва да бъдат решени преди да тези гуми да се появят на пазара, Toyo Tires ще продължи да придобива знания от различни области чрез подобряване на настоящите технологични нива, както и по-нататъшни научни изследвания и технологично развитие, за да се подобрят възможностите на тези гуми в бъдещата мобилност на света.


TEST